Plac Srebrny 1/3 WROCŁAW

W okresie od września do grudnia 2019 roku firma ARMADA BUDOWNICTWO Sp z o.o. wykonywała remont elewacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy Pl. Srebrny 1 oraz pl. Srebrny 3 we Wrocławiu. Prace obejmowały: izolację termiczną ścian zewnętrznych elewacji, wymianę podokienników zewnętrznych i obróbek blacharskich, wykonanie opaski żwirowej wzdłuż ściany zewnętrznej.

czytaj więcej

Wspólnota Mieszkaniowa Grodzka 5 ŚWIDNICA

W okresie od września do grudnia 2019 roku firma ARMADA BUDOWNICTWO Sp z o.o. wykonywała remont elewacji frontowej, zabytkowego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Świdnica przy ul. Grodzkiej 5. Prace obejmowały: Roboty konserwatorskie (w tym odtworzenie brakujących elementów dekoracyjnych), Roboty dekarsko-blacharskie, Roboty tynkarsko-malarskie, Roboty ślusarskie, Renowację portalu- zgodnie z zaakceptowanym przez konserwatora programem prac konserwatorsko-restauratorskim zabytkowego portalu.  

czytaj więcej